Archive for Tháng Mười, 2007

Cuối tuần kỳ thú!!!

• Tháng Mười 29, 2007 • 12 phản hồi

sigh…

• Tháng Mười 26, 2007 • 7 phản hồi

Tình địch xinh đẹp của ta ơi…

• Tháng Mười 25, 2007 • 13 phản hồi

Lời Cảm Ơn

• Tháng Mười 24, 2007 • 11 phản hồi

Who I Am?

• Tháng Mười 23, 2007 • 19 phản hồi

Tặng một lời chúc Sinh Nhật chứ bạn hiền ^_^

• Tháng Mười 19, 2007 • 20 phản hồi

Golden Brother, goodbye 4ever…

• Tháng Mười 16, 2007 • 21 phản hồi