Archive for Tháng Một, 2008

Thư gửi Táo Quân

• Tháng Một 31, 2008 • 5 phản hồi

Hóa vàng một bài thơ

• Tháng Một 29, 2008 • Gửi bình luận

Đau Răng!

• Tháng Một 24, 2008 • 4 phản hồi

Tết Việt Của Chú

• Tháng Một 21, 2008 • 4 phản hồi

Thảnh thơi ngồi viết lung tung

• Tháng Một 18, 2008 • 10 phản hồi

Bắn đại bác vào quá khứ điêu tàn

• Tháng Một 12, 2008 • 13 phản hồi

Thư cuối tuần

• Tháng Một 6, 2008 • 19 phản hồi