Archive for Tháng Tư, 2008

Thì thào… Đêm

• Tháng Tư 29, 2008 • 2 phản hồi

Có một kẻ…

• Tháng Tư 28, 2008 • 2 phản hồi

I miss you so much

• Tháng Tư 25, 2008 • 7 phản hồi

Kỉ niệm tháng 6

• Tháng Tư 23, 2008 • 5 phản hồi

Hôm nay có mưa rơi

• Tháng Tư 22, 2008 • 4 phản hồi

Cố lên nhé trò Shiva

• Tháng Tư 22, 2008 • Gửi bình luận

Phút nhìn lại mình

• Tháng Tư 19, 2008 • 2 phản hồi