Ngày từ đêm trắng sinh ra

• Tháng Năm 30, 2009 • 4 phản hồi

Ngày … tháng… năm

• Tháng Năm 29, 2009 • Gửi bình luận

Flickr – nghịch lung tung bung

• Tháng Năm 22, 2009 • Gửi bình luận

[Nhóm Ảnh] Phi Hành Gia HotPot

• Tháng Năm 17, 2009 • 12 phản hồi

Thú Tội

• Tháng Năm 14, 2009 • 7 phản hồi

Cuộc đời này dài mấy cái dao quăng?

• Tháng Tư 24, 2009 • 3 phản hồi

Tiến Lên Nào…

• Tháng Ba 24, 2009 • 3 phản hồi