Archive for Tháng Một, 2007

Thơ Tết “Ông Đồ”

• Tháng Một 31, 2007 • 8 phản hồi

Bài thơ văn phòng

• Tháng Một 29, 2007 • 7 phản hồi

Thất Vọng …

• Tháng Một 25, 2007 • 10 phản hồi

WEEKEND

• Tháng Một 20, 2007 • 8 phản hồi

Chảy Đi Sông Ơi

• Tháng Một 19, 2007 • 7 phản hồi

Vất Vả Những Con Đường Miss Ơi

• Tháng Một 14, 2007 • 4 phản hồi

Cuộc Thi Miss Thành Công

• Tháng Một 14, 2007 • 3 phản hồi