Archive for Tháng Sáu, 2008

Em……………..

• Tháng Sáu 28, 2008 • %(count) bình luận

cuối tuần rồi à?

• Tháng Sáu 27, 2008 • 3 phản hồi

Tiểu thư à…

• Tháng Sáu 20, 2008 • 3 phản hồi

Gió Bay Lên Đồi (tặng e.Quỳnh)

• Tháng Sáu 17, 2008 • 18 phản hồi

Già Đời

• Tháng Sáu 7, 2008 • 4 phản hồi

Gửi thằng bạn thân tên Buồn

• Tháng Sáu 3, 2008 • %(count) bình luận

Tuần Cười

• Tháng Sáu 2, 2008 • 2 phản hồi